Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı düzenlendi!

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin HeForShe Hareketi ve Tüpraş’ın desteğiyle yürütülen Fenerbahçe Spor Kulübü iş birliği kapsamında düzenlenen Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı çeşitli spor kurumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Spor ekosisteminin öncü isimlerini bir araya getiren bu çalıştayda katılımcılar, sporda kadınların liderliği ve spor yönetiminde toplumsal cinsiyet eşitliği, sporda kadınlara yatırım ve spor medyasında toplumsal cinsiyet eşitliği stratejik alanları çerçevesinde gerçekleşen oturumlarda toplumsal cinsiyet eşitliği faaliyetleriyle ilgili kurumlarında yaşadıkları deneyimlerini ve ihtiyaçlarını tartıştılar.

Sporun toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki engelleri ve ayrımcılığı ortadan kaldırarak kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesinde önemli bir alan olduğuna inanan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (BM Kadın Birimi – UN Women), 2018 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşu Tüpraş’ın desteğiyle HeForShe hareketi çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile sporda ve spor yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için iş birliği yapmaktadır. BM Kadın Birimi bu çalıştay ile Türkiye’de sporda ve spor yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlanması için ulusal bir ağ kurmayı ve ihtiyaçları belirlemeyi hedeflemektedir.

Çalıştay, BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova’nın açılış konuşmasıyla başladı. BM Kadın Birimi’nin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için spor ekosistemi ile iş birliği yapması konusundaki vizyonuna değinen Varbanova şöyle konuştu: “Spor, dünyadaki tüm toplumlarda ve kültürlerde varlığını sürdüren köklü toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin, stadyumların ve spor salonlarının çok ötesinde hissedilen faydalarıyla ele alınmasında hayati bir role ve potansiyele sahiptir. “Nesiller Boyu Eşitlik için Spor”, toplumsal cinsiyet eşitliğini sporda ve spor aracılığıyla gerçeğe dönüştürmek için tüm spor ekosisteminin gücünü harekete geçiriyor. Türkiye’de Fenerbahçe Spor Kulübü ile bu ilkelerin pratikte nasıl uygulanacağı konusunda diğer spor organizasyonlarına örnek olabilecek özgün ve başarılı bir işbirliğimiz var.”

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, “ Sporda ve sporla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için biz spor kulüplerine, federasyonlara, spor medyasına, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer tüm paydaşlara büyük bir sorumluluk düşüyor.  Nesiller Boyu Eşitlik için Spor İlkeleri’ni somut ve kapsamlı bir şekilde hayata geçirme amacı taşıyan Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Spor Kurumu Rehberi umuyorum ki sporun birçok paydaşına faydalı olur, onlara öncülük eder ve yol gösterir. Sporun tüm aktörleri olarak bugün burada buluşmamızın hem toplumsal cinsiyete duyarlı eylemlerin uygulanması, ihtiyaçların belirlemesi, aktörlerin yaşadığı zorlukların paylaşılması hem de bir fikir alışverişi olması açısından oldukça etkili olacağına inanıyorum ve buradan çıkacak raporun herkese yol göstereceğini düşünüyorum.  Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu uzun yolda yaptığımız tüm çalışmalardaki deneyimlerimizi aktarmak bizleri oldukça mutlu ediyor.” dedi.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’nun sözleriyle açılış konuşmaları sona erdi. Yelmenoğlu,  “Bu etkinlik vesilesiyle, spor kulüplerinden STK’lara kadar; çok farklı paydaşların sporda kadın-erkek eşit temsiliyle bir araya gelmesi çok kıymetli. Gerçekleşen çalıştayın sonuçlarının da spor ekosisteminde önemli bir farkındalık ve değişim yaratacağına inanıyorum. Biz de Tüpraş olarak, spor camiasının birleştirici, dönüştürücü, etkileyici ve farkındalık yaratan gücünün farkındayız. Bu konuda rol modellerin oluşması; başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminin bakış açısının olumlu şekillenmesinde en önemli anahtar. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Spor Kurumu Rehberi’nin bu konuda katılımı artıracağına ve iş birliğimizle yarattığımız toplumsal etkinin dalga dalga yayılacağına eminim”  dedi.

Açılış konuşmalarının ardından HeForShe Türkiye Koordinatörü Sinem Aydın  HeForShe Hareketi ve Fenerbahçe Spor Kulübü iş birliği kapsamında üç senede kazanılan deneyimleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin spor ve spor aracılığıyla sağlanması konusunda atılan adımları paylaştı.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Spor Kurumu Rehberi’nin hazırlanmasında rol alan BM Kadın Birimi danışmanı, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Canan Koca, rehberin sporda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir araç olarak kullanılabileceğinden bahsetti.

Lansman etkinliği BM Kadın Birimi Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı’nın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Ünaldı, çalıştayda üç stratejik alan üzerinden gerçekleştirilen oturumların bulgularından yola çıkılarak bir çalıştay raporu hazırlanacağını dile getirdi.

HeForShe Dayanışma Hareketi Hakkında

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi-BM Kadın Birimi) tarafından başlatılan HeForShe dayanışma hareketi , erkekler başta olmak üzere tüm bireyleri değişimin birer savunucusu olmaya davet ediyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yürütülen HeForShe Hareketi, erkeklerin toplumsal gelişimi engelleyen cinsiyetçi normları değiştirmek için sorumluluk alıp, kadınlarla omuz omuza çalıştıkları zaman gerçek anlamda eşitliğin elde edilebileceğini savunuyor.

Haberi Paylaş

Comments are closed.