Voleybol Vakfı’ndan seçimli Genel Kurul

Voleybol Vakfı 2019 ve 2020 yılları Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 2 Nisan 2021 tarihinde saat 17.00’de Üsküdar’da bulunan Burhan Felek Voleybol Salonu toplantı salonunda yapılacak.

Voleybol Vakfı, Genel Kurul’da yeni yönetimini de seçecek.

GÜNDEM
1) Açılış ve yoklama,
2) Saygı duruşu,
3) Divan başkanlığının seçimi ve imza yetkisinin verilmesi,
4) 2019 yılının faaliyet raporunun okunması,
5) 2019 yılının bilanço, gelir-gider tablosunun okunması,
6) Denetleme raporunun okunması,
7) Yönetim ve denetleme raporunun ayrı ayrı görüşülmesi ve ibrası,
8) 2020 yılının faaliyet raporunun okunması,
9) 2020 yılının bilanço, gelir-gider tablosunun okunması,
10) Denetleme raporunun okunması,
11) Yönetim ve denetleme raporunun ayrı ayrı görüşülmesi ve ibrası,
12) 2021 yılının tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,
13) Yönetim ve denetleme kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi,
14) Dilek ve temenniler,
15) Kapanış.

 

Haberi Paylaş