Değişim ve Gelişim

Tarihin kaydettiği en başarılı canlı türleri, adaptasyon yetenekleri en yüksek olanlardır. Bilindiği üzere olanca zekamıza rağmen insan türü, bu canlılar arasında üstüne basıp geçtiklerimizden bile daha sonraki sıralarda yer alır.

Adaptasyon, yani uyum sağlama yeteneği, direkt olarak öğrenme ve gelişme gösterme yeteneğiyle ilintilidir.

Bu konuda hamam böceklerinden daha yeteneksiz olduğumuz kesinlik kazanmış olsa da şimdilik kendi türümüz içinde konumlanmamız açısından önemli bir konudur.

İnsanlık tarihi boyunca spordan sanata, bilimden siyasete öne çıkan kişiliklerde öğrenmeye, keşfe ve bilinen kalıplar dışındaki hedeflere ulaşma hususuna olan açlığa ihtimam gösterenler. Hep hatıralarımızda isimleri kazılı olanlar olacaktır.

Zaman zaman sizlerde bir takım kaynaklarda okumuşsunuzdur birçok başarılı kişinin eğitim hayatlarının kötülüğünden bahsedilir. Bence bu rastlantısal değildir.

Geçmişi binlerce yıl geriye dayanan, Helen Uygarlığından (*) kalan toplu eğitim sistemi, basmakalıp, tek düze, yaratıcılıktan uzak nesiller yetişmesi konusunda insanlığın laneti olmuştur. Bu sistemden kurtulma basiretini göstermiş bir kaç şanslı dehanın parladığını görmek bu yüzden şaşırtıcı olmamalıdır.

Özellikle en yaratıcı çözümlerin alkış aldığı sanat ve spor alanlarındaki eğitim sistemimiz nedir?

Birinde konservatuvarlar ki en sert ve bireylerin kalıplara sokulup disipline edildiği sistemler olabilir. Bir diğerinde ise spor okulları (beden eğitimi derslerini saymıyorum bile), spor kulüpleri.

Hepsinde toplu eğitim sonucu her bireyin istenilen her disiplini kayıtsız şartsız uygulaması beklenir. Dolayısıyla özellikle genç yaştaki adaylara muhakeme yeteneği verilmez. Bu yüzdendir ki, bir şekilde zaman problemi formülize edilip bireysel eğitim ön plana çıkarılmalıdır.

Oysaki biz biliriz ki kendi gelişimi için, problem senaryoları yaratan ve çözümlerine ulaşabilen (gerekirse yardım alarak) ve sonucunda yeni karşılaşılan problemleri çözme yetisine sahip olan kişiler her daim, yaratıcılıktan uzak basma kalıp kişilerden bir adım öne çıkacaklardır.

Bırakınız çocuklar saçmalasınlar, denesinler, yanlış yapsınlar ve sonucunda yanlış yapmaktan utanmaktansa yanlış yapa yapa, doğruyu bulmaktan gurur duyan en azından denemekten korkmayan bireylere dönüşsünler.

Korkak Gibi Yaşamaktansa Adam Gibi Ölmeyi Tercih Ederim – Tupac Amaru Shakur

Yüz yüze geldiğimiz hatırı sayılır sorunlar, bu sorunları yarattığımız anda kiyle aynı düşünme düzeyinde çözülemezler – Albert Einstein

Emrah AKSOYHaberi Paylaş

Comments are closed.