Türk voleybolunun yeniden yapılanması

Geçtiğimiz günlerde Federasyon Başkanımız Sayın Özkan Mutlugil’e bir dosya sundum. Dosyanın başlığı “Türk Voleybolu’nun Yeniden Yapılanması” idi. Başkan Mutlugil, raporu inceleyip, ilgili kurullarda değerlendireceklerini ifade etti.

Dosya, Türk Voleybolu’nun, özellikle erkeklerde, içinde bulunduğu durağan dönemden çıkış yolları ve voleybol sporunun geniş kitlelerle nasıl ulaşabileceği gibi konuları içeriyordu.

52 sayfalık bu raporun içinde bulunan bazı konuların kısa bir özetini Voleybolunsesi aracılığıyla, voleybolseverlerin bilgisine sunmak istedim.

Özellikle erkek voleybolunda durgun bir dönemden geçiyoruz. Milli takımlar seviyesinde başarılı olsak bile, bayan voleybolunda da yeni üst düzey sporcu yetiştirmede sıkıntılar var. Bunun bir göstergesi yurt dışında oynayan oyuncu sayımızın azlığı diğeri ise yaşlanan sporcularımızın yerine aynı kalitede yeni sporcuların gelmemesidir.

Türk voleybolu altyapılardan başlayarak, yeniden bir yapılanma içine girmelidir. Yeniden yapılanma, şu başlıklar altında başlayabilir.

Takım ve Oyuncu Sayısı
Birinci Lig 6 takımlı 4 bölgeden oluşur. Takımlarda 14 sporcu bulunur. Amaç takım sayısını arttırarak daha fazla sporcuya 1. lig tecrübesi ve antrenmanı aşılamaktır.
Takım sayısıyla birlikte maç sayısı artacak, daha fazla oyuncuya oynama şansı bulacaktır. On iki takımlı sistemde bütün oyuncular yerli olsa bile, 144 oyuncu 1. Ligde oynama şansı bulmakta. Yirmi dört takımlı sistemde ise bu sayı 336 olacaktır.

Federasyon Takımı
Ligde Federasyonun takımı olur. Takım yerli oyunculardan oluşur ve federasyon hocaları tarafından çalıştırılır. Bu takım hiçbir şekilde küme düşmez. Birinci ligde oynama şansı bulamayacak oyunculara şans tanınır.

Yabancı Oyuncu Sayısı
Türkiye ligi bugün dünyanın iyi liglerinden biri olarak anılıyorsa bunda yabancı oyuncuların katkısı büyüktür. Yabancı oyuncu sayısı artar. (6’ya kadar serbest olabilir.)
Kaliteli yabacı oyuncularla ligin kalitesi yükselir. Yerli oyuncular yabancılarla yan yana ve karşı karşıya oynama şansını yakalar. Onlarla tecrübe ve bilgi alışverişinde bulunurlar.
Kulüp sayısıyla birlikte yabancı sayısının artması, 1. Ligde oynayan Türk oyuncu sayısını arttıracaktır.
12 takımlı sistemde 3, 2 ve 1 yabancıyla oynandığı zaman forma şansı bulan yerli oyuncu sayısı sırayla şöyledir: 108, 120, 132.
24 takımlı sistemde 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 yabancıyla oynandığı zaman forma şansı bulacak olan yerli oyuncu sayısı ise sırayla şöyle olacaktır: 198, 221, 244, 267, 290, 313.
Rakamlardan da görüldüğü şekilde, bu sistemde yerli oyuncu sayısı şimdiki durumdan çok daha fazla olacaktır.

Lig Düşme ve Çıkma
Ligden düşme kaldırılabilir. Böylece kulüpler daha uzun vadeli yatırımlar yapabilirler. Ancak Federasyonun belirleyeceği şartları yerine getirmeyen takımlar ligden düşürülebilir. Örnek: İki yıl arka arkaya grubunu sonuncu bitiren takım ligden düşürülebilir veya maddi sorumluluklarını yerine getirmeyen takımlar ligden düşürülebilirler.

Birinci lig için gerekli şartlara haiz takımların başvurusu ve Federasyonun oluruyla yeni takımlar var olan gruplara dâhil edilebilir veya yeni gruplar oluşturulabilir.
Örnek: Seyirci potansiyeli yüksek iller, veya ilçeler ve maddi gücü yüksek kurumlar, iller veya ilçeler lige dahil edilebilirler.

Sporcu Ücret Politikası
Sporcular için asgari ücret uygulaması düşünülebilir. Voleybolun asgari ücreti, normal asgari ücretten daha yüksek olmalıdır. Birçok kulüp sporcuyla çift sözleşme yapmakta ve anlaşmazlık durumunda sporcuya normal asgari ücret üzerinden ödeme yapmaktadır.
Voleybola özgü belirlenecek bir asgari ücret; örnek 3.000TL, bu tip durumlarda sporcunun zararını asgariye indirecektir.

Altyapılar Antrenman Sistemi
Şimdiki alt yapı sistemi, takımların başarısı üzerine kurulmuştur. Oysa alt yapı sistemi oyuncu yetiştirme üzerine kurulmadır.
Alt yapı antrenmanlarına ulusal bir standart getirilmelidir. Uzman antrenörler tarafından hazırlanacak Ulusal Antrenman Programı (UAP) CDler haline getirilip, bütün kulüp ve okullara dağıtır.
Her alt yapı antrenörü UAP’na uymak zorundadır. Federasyon bunu denetler.
UAP antrenörlerin işlerini kolaylaştırır ve onlara iyi bir eğitim de sağlar. Böylece oyuncu yetiştirmede ulusal bir standart yakalanmış olur.
Her alanda uzmanlaşmaya gidildiği günümüzde pasör, libero ve smaçör antrenörleri olmalı, bu sporculara yönelik antrenmanlar yazılmalıdır.
Altyapı antrenörleri ve beden eğitimi hocaları milli takıma oyuncu gönderdiklerinde ödüllendirilmelidir.

Antrenör Eğitimi ve Kademeleri
Antrenör kurs ve seminerleri sporun içinden gelmiş kişiler tarafından verilmelidir.
Dersler pratiğe yönelik, gerçek zaman şartlarına uygun, hemen uygulanabilir olmalıdır. Dersler salonda maç ve antrenman uyarlaması şeklinde olmalıdır.
Antrenöre bilgi verirken cimri olunmamalı, onun eline her şeyi hazırlayıp, ertesi gün maç veya antrenmanda kullanabileceği şekilde verilmelidir.
Seminerler sık olmalıdır. Önemli olan antrenörlere en son bilgilerin verilmesidir. Milli oyuncuların antrenör olmaları daha kolaylaştırılabilir.

Kartal Gözü veya Yavaş Çekim Video Sistemi
Çizgi ve blok-out kararlarındaki hatalar maç sonuçlarını doğrudan etkilemekte.
Teniste kullanılan kartal gözü sistemi veya yavaş çekim video sistemi ile bu hataların önüne geçmek artık çok kolay. Amaç adaleti sağlayıp, hak edenin kazanmasını sağlamaktır. Ayrıca hakemlerin haksız yere ithamlarının da önüne geçilir.

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım konular tartışılabilir ve onlara yenileri eklenebilir. Amacımız voleybol sporunu hak ettiği yere getirmek, bunu yaparken, kulüplerimizin, sporcularımızın, antrenörlerimizin ve diğer voleybol emekçilerinin haklarını teslim etmektir.

Federasyonumuzun yakında bu konularda gerekli adımları atacağını ümit eder, herkese bol voleybol dolu günler dilerim.

Mustafa Altunay
Maliye Okulları Voleybol Takımı
Yardımcı Antrenör – Kondisyoner


Haberi Paylaş

Comments are closed.