TVF Duyurusu!

 

 

 

 

 

 

TVF Duyurusu!

Uluslararası ölçülerde yeni bir voleybol salonuna kavuşmanın heyecanını yaşayan voleybol ailesinin, 14 Mayıs 2008 Çarşamba günü Hürriyet Gazetesinde çıkan Celal DEMİRBİLEK haberinden duyduğu üzüntü dikkate alınarak bilgilendirilmesi gereği doğmuştur.
 
Türkiye Voleybol Federasyonu, çalışmaları ve performansına ilişkin tek bir satır haber yazmayı zul, ama gerçek dışı haberleri “olumsuz olmak koşuluyla” yazmayı görev addeden Sayın Celal DEMİRBİLEK’in yıpratma maksatlı nafile çabasını ciddiye almamaktadır.
 
Her şeyden önce; İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksinin içinde Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından inşa ettirilen yeni voleybol salonunun “KAMU MALI” olduğu ve rehin tutulamayacağı, bunun yasaya aykırı olacağı iyi bilinmelidir.
 
Olay, müteahhit firmanın; yapılan tüm iyi niyetli uzatmalara rağmen işi bitirememiş olması nedeniyle Federasyonumuz tarafından “20 günlük ek süre içinde de tamamlamadığı takdirde sözleşmenin feshedileceği” yönünde ihtar edilmesi sonucu telaşa kapılarak gecikme cezası uygulanmaması ve teminatına el konulmaması gayretiyle mahkemeden teminatın nakte dönüştürülmemesi için tedbir kararı almasından ibarettir.
Salona konmuş bir tedbir, rehin ya da haciz yoktur; konulmuş olması da düşünülemez.
 
Türkiye Voleybol Federasyonu, firmanın başlattığı hukuki sürece itirazını yaparak teminat mektubu üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etmiştir.
 
Bir an için müteahhit firmanın sahibi Sayın Arif ÇELİK’in kendisine atfedilen tüm o sözleri sarf ettiğini varsayacak olursak;
 
Sayın ÇELİK, herhâlde iddia edenin ispat yükümlülüğü altına girdiğini iyi biliyordur.
 
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULU; KENDİSİNE EMANET EDİLEN VOLEYBOLUN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKARKEN;
 
Kamu malına zerre kadar halel getirmeyecek, getirilmesine izin vermeyecek,
Hiç kimseye fazladan 1 kuruş dahi ödemeyecek,
“Ya Celal DEMİRBİLEK gene yazarsa…” korkusuyla voleybol camiasının ortak değerlerini koruma kararlılığından taviz vermeyecek,
DOLAYISIYLA;
Burhan Felek Voleybol Salonunun inşaatı için tanımış olduğu ilave 100 günlük iş tamamlama süresine rağmen tamamlamayı başaramayan firmaya “Canınız sağ olsun…” demeyecek; günlük 4.800.-YTL gecikme cezasını uygulayacaktır.
 
Firmanın sahibi Sayın ÇELİK’in (Eğer bu sözleri sarf ettiği doğruysa) sonraki sözlerinin nezaketle olmadığı gibi insafla bağdaşır bir tarafı da yoktur. Bunlar yalanlanmadığı sürece iddia edeni kayıtsız şartsız, tümüyle ve kelimesi kelimesine ispat yükümlülüğü altına sokar.
 
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı bizzat giderek her hafta inşaatın durumunu tetkik etmiş ve elbette projede 210 cm yüksekliğinde olması gerektiği belirtilen kapıların 195 cm yüksekliğinde yapılmasına, 130 cm genişliğinde olması gerektiği belirtilen koridorların 90 cm yapılmasına itiraz etmiştir.
 
Sayın ÇELİK bahse konu sözleri sarf etmediğini, haberin gerçek dışı ifadelerle bezenmiş olduğunu beyan etmek isterse Sayın Celal DEMİRBİLEK’in köşesi kendisine muhakkak kapalı, TVF resmi internet sitesi gene açık olacaktır.
 
Federasyonumuz, firmanın işin bittiğine, Federasyon tarafından teslim alınabileceğine ilişkin 7 Mayıs 2008 tarihli ihtarı üzerine (“Hazır” olduğu bildirilen tesisin scoreboard’unun dahi bulunmadığı kendi yazıları ile sabitken) bünyesinde teknik personel bulunmadığından, 8 Mayıs 2008 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne “Geçici Kabul Komisyonu” oluşturulması için başvuruda bulunmuş ve tesisin devralınması yolunda gereken işlemleri başlatmıştır.
 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün atayacağı Geçici Kabul Komisyonu tesisin “eksikleriyle de olsa kabul edilebilir” olduğunu bildirirse Federasyonumuz DERHÂL salonu devralarak hizmete açacak; “kabul edilemez” durumda olduğunu bildirirse sözleşme feshedilerek yine ve her halukârda teslim alınacak ve salonun eksikleri bizzat Federasyon tarafından süratle giderilerek 2008-2009 sezonundan önce mutlak surette faal hâle getirilmesi sağlanacaktır.
 
Değerli Voleybol Camiası müsterih olmalıdır.
Kamu hizmetine tahsis edilen hiçbir kamu malı haciz, rehin gibi uygulamalara konu edilemez.


Haberi Paylaş

Comments are closed.