Voleybol Antrenman Sürecinin Kuramı (4. bölüm)

8.1. Antrenmanın sonuçlarının Kontrolü ve Değerlendirilmesi
Bu etkinliklerin, oyuncular için olduğu kadar, koç içinde çok büyük bir anlamı vardır. Bu geri beslenme, koça bu işin doğru planlanması ve uygulaması için gerekli bilgiyi sağlar. Aynı zamanda, etkinliklerini ve motivasyonlarını düzeltmek isteyen oyuncular için de çok faydalı bilgiler verir. Gerçekten doğru antrenman, tam ve doğru kayıtlarına olduğu kadar, geliştirilen antrenman etkilerinin sistematik ve düzenli ölçümüne de bağlıdır.

Antrenman boyunca, tam ve doğru kayıt tutulması, antrenman ölçümünün gerekli koşuludur. Koçun planlamada kullandığı aynı parametrelerle yapılmalıdır. Bu prosedür, yalnızca planı tamamlamak için gerekli güvenilir bilgiyi sağlar. Bu kayıtlar, iki tip bilgiyi kapsamalıdır.

1) İçeriğin yapısı
2) Antrenman yüklemesinin dinamiği

İçeriğin yapısı, onun bileşenlerine ayrılan zamanla kaydedilir. Şu verileri içerir:

• Kondisyon
• Teknik ve taktik hazırlık ve belki kısmi bazı bölümleri
• Antrenman birimlerini de içeren maçlar
• Psikolojik hazırlık
• Değerlendirme ve değişik kontrol ölçümleri
• Kontrollü dinlenme ve yeniden kondisyon
• Teorik değerlendirme ve toplantılar

Bu parametreler, antrenmanın içeriği hakkındaki en önemli bilgiyi üretirler. İhtiyaç durumunda koç, uygun parametreler hakkında daha detaylı kayıt tutabilir.

Antrenman yüklemesinin zaman dinamiği ( hacmi ve yoğunluğu) çoğunlukla basit egzersiz tipleriyle bağlantılıdır (sıçrama çalışmaları veya ağırlık kaldırma egzersizleri gibi). Bu tiplerin, kendine özgü antrenman yükleri vardır. Yoğunluğu kaydederken gözlemci, çalışmanın organizasyonu için geçen zamanı da dikkate almalıdır.

Koç veya asistanlarından biri, antrenman boyunca özet notlar alır. Bunlar, planlanan etkinliklerdeki veya belirli verilerdeki (daha çok antrenman yüklemesi hakkında) önceden planlanmış uyumsuzlukları belirler. Yalnızca antrenman tamamlandıktan sonra, kayıtlar özel hazırlanmış kâğıtlara geçirilir veya antrenman günlüğüne kaydedilir.

Antrenman değerlendirmesinin ikinci yönü, gerçek ve sürekli antrenman, etkilerini kaydeder. Gerçek antrenman etkileri, antrenman bittikten sonra çoğunlukla biyolojik (özellikle biyokimyasal ve psikolojik) vücut yanıtlarıyla gösterilirler. Nabız gibi en basit göstergeleri hariç tutarsak, çeşitli aparatlar ve değişik kimyasallarla donanmış tecrübeli bir ekip, tüm diğer verileri kaydetmelidir. Burada, koça,  destek personeli yardım etmelidir. Eğer, bu tür değerlendirmelerin sonucu, koça bir sonraki antrenmandan önce iletilirse, bu notlar; koça, planlanış amacından sapan antrenmanı düzeltme şansı verir. Üst seviye voleybolda koç ile bu türlü destek uzmanları arasındaki bu ortak çalışma zorunluluk haline gelmiştir.

Birikimli antrenman etkileri (örneğin oyunculardaki kalıcı vücut değişimleri); maç sonuçlarıyla, değişik testlerle, özel motor testleriyle, diğer ölçüm ve muayenelerle; özellikle kalıcı biyolojik parametrelerle kaydedilir.

8.2. Maç sonuçları
Bunlar, en karmaşık göstergelerdir. Diğer prosedürlerde, pratikte yoklanamayan etkileri yansıtırlar. Maç sonuçları; kabaca birinin, kendi takımıyla rakip takım performansının ilişkisini gösterir. Fakat mutlak performans düzeyine bakıldığında, verdikleri bilgi daha azdır.

Oyuncuların maçtaki etkinliklerinin istatiksel analizinden elde edilen veriler de bu bağlamda değerlendirilir. Analitik olarak, hem oyuncuların kişisel, hem de takımın performansının çok basit bir boyutu hakkında bilgi verir. Bu tür verilerin amacı oyunculara ve koça, performans veya antrenman sonuçlarının hayata geçirilmesiyle ilgili çok basit değerlendirme yapmaya yardımcı olmaktır.

8.3. Test Sonuçları
Test sonuçları, oyuncuların kişisel olarak, uygun antrenman bileşenlerine hazırlık düzeyini gösterir. Tek bir test, her bir bileşenin seçilen kısmı hakkında bilgi verirken, daha çok sayıda test kullanırsa; tüm bileşenin daha belirgin bir resminin çıkarılması mümkün olur. Testler, yalnızca değişik hareket karakteristiklerini anlatamazlar. Bununla birlikte; sporcuların sosyal faktörlerini, oyuncu kişiliklerinin baskın yönlerini ve oyuncuların ilişkilerini de gösterirler.

8.4. Diğer Ölçüm Muayenelerinin Sonuçları
Vücut ağırlığı, maksimum aerobik kapasite, bir hareketin güç parametreleri vs. Daha ileri, çok detaylı, verilen yöndeki mevcut adaptasyon düzeyini belirten analitik veriler elde edilmesini sağlar.

Mezzo ve makrodevrelerin sonunda, koç; antrenman iş miktarıyla, eski sonuçlarla karşılaştırılmalardan elde edilen sonuçları analiz etmelidir. Bu karşılaştırma, gelecek devreler için yeni plan hazırlanması veya mevcut hazırlanmış plandaki ayarlamalar için, ana temeli oluşturacaktır. Eğer, yalnızca böyle bir prosedür düzenli olarak izlenirse, bu verilerin toplanması takım için gerçek bir anlam ifade edecektir ve koçlara işlerini daha etkin ve tatminkar yapmakta yardımcı olacaktır.

Alıntı : Koç Rehberi
Çeviri : Hakan Dinçer
Yardımcılar : Renan Pekünlü, Reha Pekünlü, Ekim Pekünlü
Voleybol Antrenörler Derneği

 


Haberi Paylaş

Comments are closed.