Voleybolcu Öğrenciler 2

Bizde teorik derslerin % 70, uygulama dersler için % 80 devam mecburiyeti her akademik yılda öğrencilik statüsünün devam edebilmesi için en az 15 kredi ders yükü alınması, üniversiteyi 7 yılda bitirmesi gibi  temel maddeler yer alır. Öğrenci kayıt dondurmak isterse, toplu eğitim süresi içersinde bir defaya mahsus en fazla bir akademik yıl kayıt dondura bilir. Bu durum birçok ülkede böyle olamadığını gözlemliyoruz. İsteyen sporcu istediği kadar ders alabilir üniversiteyi 20 yılda da bitirebilir. Bu durum antrenman için zaman yaratabilmektedir.

İyi voleybolculara okuma ve meslek sahibi olmaları ve aynı zamanda voleybolda başarılı olabilmeleri için fırsat yaratılmalıdır. Ancak bunun sağlana bilmesi için önemli bir anlayış değişikliğinin meydana gelmesi gerekmektedir. O da ‘Voleybolda başarılı olmak için antrenman yapmak gerektiği kadar; meslek sahibi olabilmek için okumak ve çalışmak gerektiğidir. Bu değişkenliğin voleybolcuda, antrenörde, yöneticide, federasyonda ve YÖK kurumuna şekil veren tüm çalışanların ortaklaşa vereceği bir kararla bu değişiklikler yapılmalıdır. İyi bir voleybolcumuzun başarılı olmasını, aynı zamanda eğitim almasını ve meslek edinmesini istiyorsak; öğrenci sınıf yönetmeliğinde ciddi değişim yapılmalıdır.

Başarılı bir voleybolcunun yeterli hazırlığı yapabilmesi için istediği sayıda ders alınmasına izin verilmelidir. İstediği kadar kayıt dondura bilmeli ve üniversiteyi bitirmede zaman sınırı olamamalıdır. Anacak voleybolcu aldığı dersi herkes gibi tamamlamalı ve tüm öğrencilik koşullarını yerine getirmelidir, aksi taktirde mesleki formasyonu kazanması mümkün değildir. Başarılı sporcular yalnız spor okullarında değil diğer fakülte ve yüksekokullara da kabul edilmelidir. En önemlisi; Voleybolun heyecanına kapılıp, başarılı voleybolcuların, geleceği ve mesleğiyle ilgili sağlıklı karar veremediği yıllarda başta antrenörü olmak üzere, idarecisi, federasyon vb. tarafından engellenmelidir. Voleybola uzun yıllar emek veren bu voleybolcularımıza, bu özverili çabalarının karşılığı olan istedikleri eğitimi yapma şansı tanımak gerekmektedir.


Haberi Paylaş

Comments are closed.